INICI EE MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

Som una escola concertada situada al barri del Guinardó que va néixer l’any 1.966 per iniciativa de Mn. Francesc de P. Sardà Pujadas, aleshores rector de la Parròquia Mare de Déu de Montserrat. L’Escola està adreçada a alumnes amb necessitats educatives especials, que no poden seguir la seva educació primària o secundària a l’escola ordinària. Treballem el currículum adaptant-lo a les característiques i capacitats de cada un dels nostres alumnes; ells són els protagonistes del seu procés d’aprenentatge.

LogoEscolaEspecialMontserrat   19_2_E_E_MAREDEDEUDEMONTSERRAT             

I des de l’any 2.014 forma part de la Fundació d’Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona (FEP)

QUÈ VOLEM?

Els recursos que oferim als nostres alumnes tenen com a finalitat aconseguir els següents objectius:

 • Assolir coneixements adaptats a les capacitats de cada alumne/a que l’ajudin a estructurar i estimular la seva personalitat i el seu raonament. Els alumnes aprenen per comprendre el món que els envolta.
 • Treballar continguts escolars des d’un punt de vista competencial, buscant la funcionalitat real d’allò que treballem a l’aula. Els alumnes han d’aprendre per a la vida.
 • Dotar als alumnes d’habillitats i estratègies necessàries per al seu futur, intentant garantir la seva futura particpació social. Els alumnes aprenen a actuar en el món real.
 • Augmentar la seguretat en un mateix, gaudint d’una bona autoestima i autoimatge. Els alumnes aprenen a confiar en ells mateixos.
 • En definitiva, treballem per aconseguir una inclusió social real i plena dels i les nostres alumnes.

COM TREBALLEM?

Som una escola oberta al barri i a la ciutat, ens agrada participar en projectes diversos i col·laborar amb diferents entitats i associacions: Fundació Vicenç Ferrer, Escoles + Sostenibles, Apilo XII, Festa Major del Guinardó, Fundació GAEM, Associació Nou Horitzó, Associació Joc Viu, Ajuntament del Districte…

Participem en diferents projectes educatius: Aula Mòbil, Audiencia Pública de Barcelona per als nois i nois de la ciutat, el Pregó dels infants a les festes de Santa Eulàlia, el Comerç i les Escoles, Escola de Consum… Volem que els nostres alumnes siguin persones compromeses amb la societat i que coneguin els procesos participatius basats en la responsabilitat i la ciutadania activa.

Considerem que l’escola s’ha d’obrir al seu entorn i oferir espais de participación, diàleg i creixement personal. Totes les experiències viscudes dins l’entorn escolar són enriquidores per als alumnes i els ajuda a preparar-se per a la vida; la veritat d’aquestes experiències els hi permeten trovar els seus punts forts i treure’ls-hi el màxim profit.

Dins de l’escola també fem servir diferents metodologies i activitats per tal de desenvolupar aquelles habilitats i estratègies necessàries:

 • Treballem amb projectes d’Aprenentatge Servei.
 • Fem servir el teatre com a eina de desinhibició i per augmentar l’expressió i l’expressivitat.
 • Creiem en la flexibilitat de grups i la codocència com a estratègies per arribar a atendre tots els alumnes.
 • Ens reunim en assemblees, són una eina de participació i de respecte envers les opinions dels altres.
 • Potenciem el treball cooperatiu com a eina d’autonomia i responsabilitat individual i de grup.
 • Fem jornades lingüístiques i matemàtiques per treballar les competències des d’un punt de vista lúdic i creatiu.
 • Treballem la responsabilitat social i la sostenibilitat a través de l’hort i amb la participació als projectes d’Escoles+Sostenibles.
 • Treballem l’educació emocional amb l’objectiu d’aconseguir que els alumnes se sentin més segurs i tranquils i, en cas de conflicte, tinguin la capacitat d’autogestionar-se millor.

QUINES ETAPES ATENEM?

Els nostres alumnes tenen entre 5 i 18 anys. A l’Escola treballem a partir d’adaptacions curriculars i de programes individuals. La base és el currículum de primària i, donat el cas, el de secundària. Treballem aquelles competències que poden ser més funcionals i que donen resposta a les necessitats específiques de cada alumne. Volem obtenir el millor de cada un d’ells i dotar-los de les habilitats i estratègies que necessitaran en un futur per desenvolupar-se plenament en la societat.

L’itinerari que segueix cada un dels nostres alumnes és individualitzat i personalitzat, atenent a les seves capacitats i necessitats. Els nostres alumnes no repeteixen, sinó que poden fer dos cops el mateix curs per ampliar continguts o per poder seqüenciar-los i presentar-li a un ritme més lent, adaptem el ritme a les necessitats i capacitats de cada un dels alumnes. És important tenir en compte la situación emocional i el moment maduratiu de cada un dels alumnes per tal de trobar-li el grup més adequat.

Ens distribuïm en dues etapes: primària i secundària. A cada etapa hi ha diferents classes: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior a primària; 1r, 2n, 3r i 4t a secundària.

Un cop finalitzada la secundària els alumnes poden accedir als PFI (Programes de Formació i Inserció) de la nostra Escola.

CRÉIXER
no és, només, fer anys
ni fer-se més alt o més alta.

CRÉIXER és…
aprendre a viure
aprendre a conèixer-se
aprendre a conèixer els altres
aprendre a comprendre
aprendre a aprendre.

Quan CRÉIXER no és fàcil…
moltes coses es fan difícils.

ELS ESPAIS DE LA NOSTRA ESCOLA

50 ANYS MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

FOTOGRAFIES 50 ANYS EE MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

REPORTATGE DE L’NFOK DE TV3 A LA NOSTRA ESCOLA